DOE MEER MET JE GELD

BUX Zero
risico informatie

Over de risico’s

Welk product je ook kiest voor je beleggingen, er is altijd een risico behorend bij dat product. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en je kunt minder terugkrijgen dan je oorspronkelijke investering, of zelfs je hele inleg verliezen. Bij beleggingen met hogere verwachte opbrengsten is het risico vaak ook hoger. Onthoud dat je deze risico’s loopt en neem ze mee in je beslissing als je overgaat tot beleggen.

Het doel van deze pagina is dat je een overzicht krijgt van de risico’s die je kunt lopen bij het beleggen in aandelen. Deze lijst is zo compleet mogelijk, maar in de praktijk kunnen er nog andere risico’s optreden. Het is daarom goed om je bewust te zijn dat je risico’s loopt wanneer je belegt. Overweeg of je deze risico’s wel wilt lopen en of je je dat kunt veroorloven.

Het is belangrijk dat je weet welke risico’s je loopt vóór je een beleggingsrekening opent bij BUX Zero en dat je de risico’s hebt gelezen en begrepen. Lees deze pagina dus zorgvuldig door, voor je je beleggingsrekening opent bij BUX Zero.

Risico’s verbonden aan beleggen in aandelen

Marktrisico

Marktrisico is het risico dat de waarde van de aandelen waarin je hebt belegd, daalt door marktomstandigheden en factoren die de totale prestaties van de financiële markten beïnvloeden.

Prijsrisico
De prijs van aandelen kan fluctueren. Prijsrisico is het risico op een daling van de prijs van een aandeel en wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de prestatie van het bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd en door ontwikkelingen binnen de sector waar dat bedrijf actief is.

Faillissementsrisico
Wanneer een bedrijf waarin je geïnvesteerd hebt failliet gaat, verliezen jouw aandelen hun waarde. In dit geval is er een zeer hoog risico dat je het geld dat je hebt geïnvesteerd (deels) verliest en dat je inleg niet wordt terugbetaald.

Geografisch risico
Het bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd is gevestigd en/of is actief in een bepaald land. De politieke en economische stabiliteit van dit land kan invloed hebben op de prijs van de aandelen. Wanneer de situatie in een land instabiel wordt, kan dit leiden tot een verhoogd risico.

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat je beleggingen niet of nauwelijks nog verhandelbaar zijn. De liquiditeit van een aandeel is afhankelijk van het volume van de uitstaande aandelen (de zgn. “free float“) en het aantal transacties in dat aandeel. Als de markt niet liquide genoeg is, loop je het risico dat je je aandelen niet kunt verkopen, of in ieder geval niet meer voor een redelijke prijs.

Valutarisico
Valutarisico ontstaat wanneer je in een andere valuta dan de euro belegt. Als de wisselkoers van die andere valuta verandert ten opzichte van de euro, dan heeft dit invloed op de waarde van je beleggingen in die andere valuta.